12 روز بعد از انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر ورامین که به دلیل عدم رعایت قانون به تأیید "کمیته انطباق مصوبات شوراها با قانون" فرمانداری شهرستان ورامین نرسید، از ساعت هفت صبح روز یکشنبه 23 شهریور 93 که 11 روز از سال دوم دوره چهارم شورای اسلامی شهر ورامین گذشته، قرار بود ترکیب جدید هیئت رئیسه شورای شهر ورامین مشخص شود که چنین نشد.
برگزیده اخبار استان تهران
برگزیده اخبار استان البرز
برگزیده اخبار ایران و جهان