سرویس خبری: استان تهران, شمیرانات .
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵| ساعت انتشار: ۱۳:۲۳ | پرینت | چاپ
مهاجرت معکوس دغدغه جدید روستاها +‌مصاحبه

فرماندار شمیرانات:
فرماندار شمیرانات گفت: عواملی در روستاها وجود دارد که موجب مهاجرت معکوس دراین مناطق شده است.

به گزارش راوی نیوز، خانمحمدی با بیان اینکه مردم مشتاق هستند در روستاها بمانند افزود: انتظار داریم برای حل این مشکل و خارج شدن از این وضعیت چاره جویی شود.

وی گفت: در بعضی از روستاهای ۱۰ تا ۱۵ درصد مهاجرت داشته ایم که این ناشی از موقعیت این روستاها و ارزش ملکی در منطقه است که روستایی ساکن در آن با فروش آن به افراد شهرنشین اقدام به مهاجرت از زادگاه خود میکند و در قبال آن نیر شهرنشینان با سکنی گزینی در روستاها بافت  و فرهنگ منطقه را نیز تغییر میدهند.
خان محمدی گفت: این مهاجرت و خرید و فروش ملک آورده ای در جهت تولید یا ارتقای روستا ندارد  و باید نمایندگان مجلس چاره اندیشیی کنند  که کار روستایی و تولید باغداران بتواند آنها را در روستا ماندگار کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما

گزارش تصویری
جستجو