سرویس خبری: استان تهران, فیروزکوه .
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۵| ساعت انتشار: ۱۴:۳۴ | پرینت | چاپ
مزایای طرح یکپارچه سازی زمین های کشاورزی در فیروزکوه + گزارش

از ۱۸ هزار هکتار زمین های کشاورزی فیروزکوه تنها ۳۰ درصد از یکپارچه سازی شدند.
به گزارش راوی نیوز، طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با هدف مدیریت صحیح مزرعه، تجمیع زمین های خرده مالک و افزایش راندمان تولید از سالهای گذشته در کشور در حال اجراست.
مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه گفت: متاسفانه کشاورزان بر این باوردند که با اجرای طرح یکپارچه سازی و تجمیع زمین ها با قطعات کوچک به ضرر آنهاست.
مسعود ایلکا افزود: کشاورزان باید به این نتیجه برسند که با اجرای این طرح مرز زمینهای مجاور از بین می رود و حتی به زمین های شخصیشان اضافه می شود و از طرفی هم میزان برداشت محصولشان به چند برابر می رسد.
او گفت: اختلاف ۱۸ تنی عملکرد برداشت سیب زمینی از زمینهایی که یکپارچه سازی شدند با زمینهایی که در قطعات کوچک و به صورت سنتی کشت می شوند ضرورت اجرای این طرح را صدچندان می کند.
برداشت محصول سیب زمینی در سطح هزار و ۴۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی  فیروزکوه آغاز شد.
هوشنگ گلی از کشاورزان مکانیزه کار فیروزکوه گفت: بیش از ۵۵ هکتار از زمینهای خود را به صورت یکپارچه و مکانیزه به کشت سیب زمینی اختصاص دادند و به طور متوسط ۳۲ تن از هر هکتار برداشت کردم.
محمدعلی وکیل زاده کشاورز سنتی کار فیروزکوهی هم گفت: چون قطعات زمینهای ما کوچک است تمام مراحل کاشت ، داشت و برداشت را به صورت سنتی و با هزینه بالا انجام می دهیم و متوسط برداشت محصولمان کمتر از ۱۵ تن در هر هکتار است .
برداشت سیب زمینی در فیروزکوه از اواسط مهر آغازمی شود و تا پایان آبان ادامه دارد.
پیش بینی می شود امسال بیش از ۳۷ هزار تن سیب زمینی از مزارع این شهرستان برداشت شود.

گزارش تصویری
جستجو
آخرین اخبار