سرویس خبری: استان تهران, ملارد .
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۵| ساعت انتشار: ۰۸:۲۰ | پرینت | چاپ
مناسب سازی شهر ملارد ویژه تردد معلولان در دستور کار قرار دارد

عضو شورای اسلامی شهر ملارد:
عضو شورای اسلامی شهر ملارد گفت: مناسب سازی شهر ملارد متناسب با نیاز وضرورتی که برای تسهیل تردد و دسترسی معلولان و کم توانان و ناتوانان جسمی و حرکتی احساس می شود، با جدیت پیگیری خواهد شد.

به گزارش راوی نیوز، محبوب اکبری با اشاره به نقش حائز اهمیت کیفیت طراحی شهری در دسترسی پذیری مطلوب و شایسته معلولان، کم توانان و ناتوانان جسمی و حرکتی به امکانات شهری اظهار داشت: با تأسی از این ضرورت اجتناب ناپذیر، مدیریت شهری ملارد در دوره چهارم شورای اسلامی شهر، طرح های متعددی را برای حصول این امر عملیاتی کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد: در بسیاری از نقاط شهری، طرح های مناسب سازی و همسان سازی معابر اجرایی شده که محدوده شرق سرآسیاب مارلیک و ملارد قدیم از نمونه های آن به شمار می رود.

وی افزود: آنچه که در اجرای طرح های مذکور مد نظر قرار گرفته به میزان تردد، موقعیت منطقه ای و اولویت گذاری های لحاظ شده، معطوف می شود.

اکبری عنوان کرد: همچنان مناطق و محدوده هایی از شهر ملارد نیازمند طرح های مناسب سازی است که این امر به عنوان دستورکاری جدی مد نظر مدیریت شهری قرار دارد و به تدریج عملیاتی خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص مناسب سازی اماکن اداری و دولتی مستقر در این منطقه گفت:در این ارتباط، ادارات و نهادها، متولی و مسئول اجرای چنین طرح هایی هستند که بر اساس ضوابط و قواعد تعریف شده امکان اجرایی شدن آن فراهم  شده است.

وی افزود: برخی از ادارات، گام هایی را برای حصول این ضرورت برداشته اند که لزوم اجرای چنین طرح هایی در دایره وسیع تر و در مبادی ورودی و خروجی نهادهای دولتی احساس می شود.

اکبری به «مهر» یادآور شد: یکی از دلایل کندی روند پیشرفت طرح های مسطح سازی و مناسب سازی را باید در استیجاری بودن برخی ساختمان ها و اماکن دولتی جستجو کرد که بدون تردید با بهره برداری کامل از شهرک اداری، بخش قابل توجهی از نارسایی های مذکور در حوزه ادارات فعال شهری یا شهرستانی مرتفع خواهد شد.


گزارش تصویری
جستجو