استیضاح
پس از جلسه پرحاشیه اعضای شورای شهر ورامین؛
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

گزارش تصویری
آگهی
جستجو
آخرین اخبار