شورای اسلامی شهر ورامین
...............................................................................................................................................................
پس از گذشت یک هفته از ریزش ساختمان در ورامین؛
...............................................................................................................................................................
پس از جلسه پرحاشیه اعضای شورای شهر ورامین؛
...............................................................................................................................................................
رئیس شورای اسلامی شهر ورامین:
...............................................................................................................................................................
به منظور بررسی ابعاد مختلف حادثه ریزش ساختمان در ورامین؛
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تاکید کرد:
...............................................................................................................................................................

گزارش تصویری
جستجو
آخرین اخبار